STANDARD PLEMENE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cane Corso, Standard FCI 343

FCI - Standard  č. 343 / 17.12. 2015
Překlad: Ing. Hana Petrusová

ITALSKÝ CORSO PES
(CANE CORSO ITALIANO)

ZEMĚ PŮVODU:         Itálie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:       13.11. 2015
POUŽITÍ:                     Všestranný pes.
KLASIFIKACE FCI:       Skupina 2        Pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
                                       Sekce 2            Molossové
                                       S pracovní zkouškou.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu "cohors", což znamená „ochránce a strážce hospodářství“.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký pes. Statný a silný, přesto s jistou elegancí. Suché a silné svaly.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Obdélníkový formát, mírně delší než vysoký. Délka těla je o 11% větší než výška psa. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

POVAHA / TEMPERAMENT: Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. Extrémně hbitý a vnímavý. V minulosti se používal ke hlídání dobytka a k lovu velké zvěře.

HLAVA: Velká a typicky molossoidní. Horní podélné linie lebky a tlamy poněkud sbíhavé, bez nápadných vrásek.

MOZKOVNA:
Lebka: Široká v jařmových obloucích, šířkou odpovídá délce. Klenutá v přední části, směrem k týlnímu hrbolu se postupně zplošťuje. Patrná čelní rýha začíná u stopu a končí zhruba v polovině lebky.
Stop: Dobře vyznačený s nápadnými čelními dutinami.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Černá. Šedí jedinci mohou mít nosní houbu ve stejném odstínu. Velká s dostatečně otevřenými nozdrami. Umístěná v prodloužení nosního hřbetu.
Tlama: Silná, kvadratická, zřetelně kratší než mozkovna, poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2. Přední část tlamy je plochá, boční linie tlamy jsou rovnoběžné; tlama je téměř stejně široká jako dlouhá. Při pohledu zboku hluboká. Profil nosního hřbetu je rovný.
Pysky: Horní pysky při pohledu zepředu tvoří obrácené písmenu „U“ v místě, kde se stýkají. Při pohledu zboku mírně visí. Překrývají dolní čelist a tvoří profil dolního okraje tlamy.
Čelisti / Zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus, ne větší než 5 mm. Klešťový skus je přípustný, ale ne žádoucí.
Líce: Žvýkací svaly dobře patrné, ale ne vyboulené.
Oči: Střední velikosti, poněkud vystupující, ale nikdy přehnaně. Téměř oválné, posazené dostatečně daleko od sebe, téměř na frontální úrovni. Oční víčka přiléhající. Barva duhovky co nejtmavší, avšak závisí na barvě srsti. Výraz pronikavý a pozorný.
Uši: Trojúhelníkové, svislé, střední velikosti. Se širokou základnou, nasazené vysoko nad jařmovými oblouky. Nekupírují se.

KRK: Silný, svalnatý, stejně dlouhý jako hlava.

TRUP: O něco delší než výška v kohoutku. Robustní ale ne podsaditý.
Kohoutek: Výrazný, posazený výše než záď.
Hřbet: Rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: Krátká a silná.
Záď: Dlouhá a široká, mírně skloněná.
Hrudník: Ve všech směrech dobře vyvinutý, dosahuje k lokti.
Ocas: Přirozený. Nasazený dosti vysoko; u kořene velmi silný. V akci nesený vysoko, nikdy však vztyčený nebo stočený.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Lopatky:
Dlouhé, šikmé, velmi svalnaté.
Nadloktí: Silná.
Předloktí: Rovná, velmi silná.
Zápěstí: Pružná.
Nadprstí: Pružná a jen mírně šikmá.
Přední tlapky: Kočičí.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Stehna
: Dlouhá, široká, zadní linie stehen klenutá.
Kolena: Pevná, přiměřeně zaúhlená.
Bérce: Silné, ne masité.
Hlezna: Přiměřeně zaúhlená.
Nárty: Silné a šlachovité.
Zadní tlapky: Poněkud méně kompaktní než přední.

CHODY / POHYB: Prostorný, vydatný klus; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

KŮŽE: Poměrně silná, spíše těsně přiléhající.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou pevnou podsadou.
Barva: Černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň; žíhaná (pruhy na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). Černá nebo šedá maska na tlamě u žlutých a žíhaných jedinců by neměla přesahovat linii očí. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách prstů a na hřbetě nosu je přípustná.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:      psi                   64 - 68 cm
                                       feny                 60 - 64 cm
                                       tolerance        +/- 2 cm

Hmotnost:                    psi                   45 - 50 kg
                                       feny                 40 - 45 kg
Hmotnost podle velikosti jedince.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

VÁŽNÉ VADY:

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Pozn.:

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |