PODMÍNKY K UDĚLENÍ CHOVNOSTI


 

CHOVNOST - (UCHOVNĚNÍ)

Výňatek příslušné části ze ZÁPISNÍHO ŘÁDU

Článek 5 – Podmínky k udělení chovnosti

5.1 Vhodnocení DKK

Vyhodnocení lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více), vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení  FCI „E“, a to i jednostranně. Vyšetření a vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem (viz předpisy KVL).

5.2 Hodnocení exteriéru a povahy

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů. 
 
nebo b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU (např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná plemena a musí být dána možnost odvolání). 

5.3 Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce.


Majitel jedince, který má být zařazen do chovu posílá jednateli klubu doporučeně výsledek RTG DKK, originál a kopii průkazu původu, výstavní posudek se známkou V či VD, fotografii ve výstavním postoji, čestné prohlášení majitele ( doc., pdf. ) o totožnosti psa/feny a doklad o zaplacení poplatku za uchovnění psa/feny. Pokud jste členy ČMKCC uvádějte vždy i své členské číslo.

Jednatel klubu doplní do PP výsledek RTG a vyjádření chovný/chovná a doporučeně ho vrátí majiteli.

V případě uchovnění na bonitaci si vše přineste s sebou.

Po provedené přeregistraci na plemenné knize ČMKU, kterou si provádí majitel sám a splnění věkové hranice, může být jedinec použit v chovu.

Nejnižší věková hranice pro první použití uchovněného jedince k chovu:
PES – může krýt již v 18-ti měsících
FENA – může být prvně kryta po dosažení 20 měsíců


Plné znění chovatelského řádu najdete na našich klubových stránkách (ZDE)
u naší jednatelky paní Š. Bajerové na požádání je možno individuálně zaslat členům zdarma.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |