NOVINKY, POZVÁNKY A TAK DÁLEV letošním roce se bude konat volební schůze do výboru ČMKCC.
O jejím termínu Vás budeme brzy informovat.
Více informací ZDE

 

!!! PODĚKOVÁNÍ !!!

Z důvodu trvalého pobytu mimo ČR na výborové schůzi po klubové výstavě ČMKCC dne 1. 9 2018 podala paní Šárka Bajerová rezignaci na svou funkci předsedy klubu. Touto cestou bychom jí chtěli velice poděkovat za obrovský kus práce, který věnovala Českomoravskému klubu cane corso a to od jeho založení, až po vykonávání funkce předsedy a jednatele klubu. Velice si vážíme její práce nejen pro samotný klub, ale i pro plemeno Cane Corso v ČR a přejeme jí mnoho dalších, nejen chovatelských, úspěchů.

 


!!! GRATULACE !!!

Je nám potěšením oznámit, že ČMKCC má ve svých řadách dalšího Klubového šampiona práce.
Stal se jím pes CH. Etharon Corso Bajer majitelky paní Lenky Rytychové.
Doposud spolu složili tyto zkoušky z výkonu:
BH, UPr 1, 3x MR 1.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů.

 

 


!!! GRATULACE !!!

Je nám potěšením oznámit, že ČMKCC má ve svých řadách dalšího Klubového šampiona práce.
Stal se jím pes Coky Dorican majitelky paní Marty Markové.
Doposud spolu složili tyto zkoušky z výkonu:
ZZO, BH, ZOP, ZPU-1 a vytrvalostní zkoušku psa.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů.

 


!!! GRATULACE !!!

Další dvojicí, které jsme ještě touto cestou nepoblahopřáli k získání titulu Klubového šampiona práce je pes Sean Connery Atison se svým páníčkem Denisem Gackem, kteří mají na svém kontě prozatím tyto zkoušky z výkonu:
ZOP, ZPU-1, ZZO, BH, FPr1, FPr2 a ZPS 1
.
I jim srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších pracovních, ale i výstavních úspěchů.

 


POZOR!

Od 14.09.2015 si můžete vybrat, zda zašlete podklady pro uchovnění, žádost o vystavení KL a nebo podklady pro zápis štěňat do PK k paní Ivě (zástupce pro Čechy) nebo paní Míše (zástupce pro Moravu).

 

 Českomoravský klub Cane corso je nucen se důrazně ohradit vůči lživé a pomlouvačné kampani,
kterou se snaží paní Ohlídalová (předsedkyně Molloss clubu) znehodnotit chovatelskou práci našeho klubu.


Po předchozích nepříznivých zkušenostech se zavedením bonitace, kdy jedinci u nás neuchovnění podstoupili individuální bonitaci v Mollos clubu a byli následně uchovněni, jsme se rozhodli pro celkovou změnu koncepce a přenesení zodpovědnosti za vlastní chov plně do rukou chovatele.
Základní chovnost pro všechny jedince, kteří nevykazují vylučující vadu standardu (podkus, vrozeně deformovaný ocas, úplná depigmentace nosní houby, depigmentace očních víček, oboustranné šilhání, skleněné oko, kryptorchysmus), což stvrdí majitel zvířete čestným prohlášením a zároveň potvrdí veterinární lékař, který také zkontroluje identitu psa. Čestné prohlášení je navíc na rozdíl od výstavního posudku právní dokument a za nesprávnost údajů nese ten, kdo jej vystavil právní zodpovědnost.


Výstavní posudek je pouze osobní názor rozhodčího, proti kterému nelze ani podat protest. Mnoho rozhodčích se při posuzovaní vylučujícím vadám nevěnuje a už vůbec kontrole identity zvířete. Uchovnění pouze na základě jednoho výstavního posudku je tedy pro nás spíše irelevantní, ale byli jsme ochotni na ně přistoupit v zájmu našeho plemene a v zájmu uzavření dohody o ZÁKLADNÍCH chovných podmínkách.


Nikdy jsme ze strany Mollos clubu nebyli osloveni ohledně jednání o této smlouvě, veškeré pokusy o dohodu iniciovaly členky výboru ČMKCC a to opakovaně emaily i telefonicky, bohužel veškeré naše snahy narazily na aroganci a odmítavý postoj paní Ohlídalové. Nyní se tedy nacházíme v patové situaci a musíme čekat na vyjádření ČMKU k celé záležitosti. V žádném případě však k této situaci nedošlo zaviněním ze strany ČMKCC.

 


 

S těžkým srdcem jsme přijali smutnou zprávu, že dne 15.11.2012 podlehla těžké nemoci Markéta Drahonská, nadšená kynoložka a příznivkyně plemene cane corso, dlouholetá členka ČMKCC a v letech 2006 až 2010 jeho předsedkyně.

Rádi bychom tímto vyjádřili upřímnou soustrast rodině a blízkým.

 

 


 

 

!!!NABÍZÍME!!!

Stále aktuální!
Máte zájem prezentovat svého krycího psa a nebo chovatelskou stanici v připravovaném katalogu, který bude rozesílán všem zájemcům o krytí? Pokud ano, pošlete nám zpracované údaje a to emailem nebo poštou na CD na adresu Lenka Rytychová, V Pařezinách 566, 190 12 Praha-Dolní Počernice, tel. 605 120 308, e-mail., nebo na adresu Maříková Kristina, Milánská 465, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, tel. 604 434 170, e-mail carodejnicekri-kri@seznam.cz. Poplatky za prezentaci s fotem na jednu stranu v katalogu činí 200Kč pro členy našeho klubu, nečleni zaplatí 500Kč. Polatky posílejte na účet klubu - 55305530/0300.

Prezentace krycího psa by měla obsahovat:
jméno psa a jeho rodičů (nejlépe celý PP), výška, váha, skus, DKK, pracovní a výstavní ocenění, kontakt, webové stránky, aj.
Prezentace CHS by měla obsahovat: název stanice, webové stránky, kontakt, výsledky chovu, aj.

Fotografie by měly být pokud možno co nejkvalitnější a radši více, z kterých pak vybereme nejvhodnější. Nejlépe detail hlavy a v postoji, bez rušivého pozadí. Fotografie by neměly být moc tmavé ani rozmazané.

Katalog bude zpracován pouze v případě zájmu ze strany majitelů krycích psů či chovatelských stanic!

 

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |