DOKUMENTY
PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

ŽÁDANKA O KRYCÍ LIST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - doc.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - pdf.

STANOVY KLUBU


©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |