PODMÍNKY ČLENSTVÍJAK SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?


1/ Členem klubu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami a řády tohoto klubu a má poctivé úmysly. Dále je podmínkou věk nad 15 let.

2/ Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím přihlášky vedením klubu.

3/ Členství zaniká:

a) písemným vystoupením
b) vyloučením
c) nezaplacením členských příspěvků
d) při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí


A JAKÉ VÝHODY NA VÁS U NÁS ČEKAJÍ?

1/ úzká specializace pouze na plemeno CC a z ní vyplývající pečlivost při posuzovaní exteriéru, povahy a zdraví plemene na výstavách a bonitacích

2/ klubová ročenka + info brožurka

3/ inzerce v klubové ročence zdarma (pokud máte zájem, obraťte se na adresu cmkcc@email.cz)

4/ inzerce na internetových stránkách klubu zdarma! (webmaster)

5/ slevy na akce pořádané ČMKCC

6/ účast zahraničních odborníků na plemeno CC na těchto akcích (zejména ze země původu CC-Itálie)

Více o členství v ČMKCC se dočtete také ve Stanovách klubu


!!!!! POZOR !!!!!! Změna termínu splatnosti členských příspěvků z konce ledna na 1. března daného roku!!!!!

Členské příspěvky pro řádné členy činí 500 Kč na rok.
Členské příspěvky pro nové členy a pro platby po termínu splatnosti (vždy 1. 3. daného roku) činí 700 Kč.
Členské příspěvky pro nové členy na označené přihlášce (sleva pro odchovy v ČMKCC) činí 500 Kč.


Dále nabízíme tzv. RODINNÉ ČLENSTVÍ - příspěvek ve výši 50 Kč. Toto členství je určeno rodinným příslušníkům stávajících členů, na jeho základě může rodinný člen nárokovat slevy na výstavách a podobně ale nemá hlasovací právo na členských schůzích a je bez nároku na klubovou ročenku.


Pokud máte zájem o plemeno Cane Corso, případně i o členství v ČMKCC, doporučujeme Vám zhlédnout celé naše stránky. V případě nejasností kontaktujte kteréhokoliv člena klubového výboru.

Chcete-li se přihlásit do ČMKCC hned, tak prosím zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s fotokopií o zaplacení na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 okres Mělník, tel. +420 734 473 347, e-mail p.novak.ova@seznam.cz (pouze přihlášky s podpisem - naskenované). Členský poplatek pošlete na náš klubový účet 55305530/0300.

Obratem obdržíte své identifikační číslo pod kterým budete v klubu vedeni a nejnovější výtisk zpravodaje.
Své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO pod kterým jste vedeni v klubu (pro starší členy uvedeno ve výtisku 3/04-1/05 klubového zpravodaje) BUDETE UVÁDĚT JAKO VARIABILNÍ SYMBOL PŘI PLATBĚ. Veškeré platby budou tedy prováděny pouze přes tento účet (členství ,výstavy, bonitace atd) . Na platby bez variabilního symbolu nebude brát klub zřetel (kromě nových členů,kteří své číslo obdrží později)

Pokud už členy ČMKCC jste a chcete tak být i nadále, platby na další rok prosím plaťe do 1. března daného roku! Pokud tak neučiníte, budete vyškrtnuti ze seznamu našich členů a o členství si budete muset zažádat znovu.

©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |