CENÍK SLUŽEB ČMKCC


Veškeré platby probíhají na účet klubu č.: 55305530/0300
Jako variabilní symbol při platbách používejte své identifikační číslo pod kterým jste vedeni v klubu (pro starší členy uvedeno ve výtisku 3/04-1/05 klubového zpravodaje, novým členům bude zasláno po zapsání do klubu). Pro snadnější identifikaci plateb do poznámky, prosím, uvádějte své jméno a čeho se Vaše platba týká (např. "členské příspěvky 2011").

 


UPOZORNĚNÍ: Poplatky zde napsané, jsou uvedeny bez ceny poštovného při zasílání tiskopisů na dobírku, ty každý musí uhradit ještě k této sumě navíc!!!


Termín splatnosti členských příspěvků je 1. března daného roku.

Ceník služeb platný od 1. 1. 2014

Roční členství pro stávající členy 500 Kč
Roční členství pro nové členy a pro platby po termínu splatnosti 700 Kč
Roční členství pro nové členy na označené přihlášce (sleva pro odchovy v ČMKCC) 500 Kč
Rodinné členství 50 Kč
   
Uchovnění psa/feny v ČMKCC pro členy:  
- kteří dodají k žádosti o uchovnění výstavní posudek se známkou V či VD 250 Kč
- potvrzení o chovnosti pro jedince uchovněné na bonitaci zdarma
Expresní uchovnění pro členy klubu (do 3 pracovních dnů) 500 Kč
Uchovnění psa/feny v ČMKCC pro nečleny 1000 Kč
Platba za bonitaci 500 Kč
Platba za individuální bonitaci - náklady hradí majitel psa/ feny  
   
Vystavení krycího listu pro člena klubu 300 Kč
Vystavení krycího listu pro nečlena klubu 1000 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro člena klubu (do 3 pracovních dnů) 500 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro nečlena klubu (do 3 pracovních dnů) 1500 Kč
   
Ve výjimečných a odůvodněných případech osobně u člena výboru (účtováno jako expres).  
   
Internetové služby pro členy zdarma
Internetové služby pro nečleny zrušeno
   
Inzerce v klubové ročence pro členy zdarma
Inzerce v klubové ročence pro nečleny zrušeno
Inzerce ve výstavním katalogu (klubové výstavy ČMKCC) 100 Kč

 


Platby za služby Českomoravskému klubu Cane Corso můžete poukazovat následujícím způsobem:

1,   bankovním převodem:
            na účet klubu č. 55305530/0300 ; ČSOB Mělník 
            variabilní symbol: vaše členské číslo
            pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky: účel platby (např. Uchovnění )

2,   složenkou typu A:
            na účet klubu č. 55305530/0300 
            adresa majitele účtu: ČMKCC, Petra Nováková, Nebužely 15, 27734
            variabilní symbol: vaše členské číslo
            do zprávy pro příjemce uveďte: účel platby (např. Členský příspěvek )

3,   složenkou typu C:
            na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 27734 Nebužely
            do zprávy pro adresáta uvádějte: vaše členské číslo a účel platby (např. 121, Krycí list )

Způsoby plateb za klubové akce (výstava, výcvik.víkend,...) jsou uváděny vždy v propozicích dané akce.  Mají vlastní variabilní symbol a mohou být poukazovány i na jiný bankovní účet.

 

 


©2005 Lenka | e-mail | homepage | | | | Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v posledním znění) je v České republice kupírování uší zakázáno | | | |